NABÍDKA KOLEKTORŮ

Nabízíme solární trubicový kolektor, který slouží k ohřevu vody. U větších systémů se může solární kolektor využít nejen k ohřevu vody, ale i k přitápění.

Výhody:

  • Trubicový systém umožňuje montáž kolektorů v odklonu od jihu při zachování plného výkonu.
  • Nemrznoucí směs v systému a automatická regulace zaručuje minimální nároky na údržbu.
  • Nízká prostorová náročnost a jednoduchost ukotvení do střechy či na ní zaručuje univerzální použití.
  • Kvalitní materiál nepodléhající korozi se zárukou 10 let na vakuové trubice a 2 roky na systém.
  • Konstrukce zachovávají svůj původní výkon i po desítkách let využívání s možností plné recyklace.

Budu mít  v zimě dostatek solární energie, i přes méně  slunečního svitu?

Vakuové trubice jsou velmi dobře izolované a dodávají teplo rovněž mrazivému zimnímu období, záleží pouze na intenzitě slunečního svitu. Obecně platí, že v našem klimatickém pásmu solární energie nestačí pokrýt potřebu v měsících prosinec a leden. Záleží na dimenzování zásobníku a jak budou energeticky překlenuta období bez slunečního svitu.

Jaká je návratnost?

Systémy dimenzujeme s návratností do 9-ti let. Obecně se dá říci, že ušetříte 70-80% nákladů na ohřev TUV a 10-20% na topení.

Co se děje v létě s přebytkem energie?

Pokud v létě již není tak velká potřeba teplé vody, přepne se zařízení do klidového stavu a vyrovnávací nádoba přijme přebytečnou solární tekutinu.

Jak dlouho trvá montáž zařízení?

V průměru je potřeba 1-3 dny. Rychlejší je montáž s využitím na ohřev teplé vody, složitější je montáž pro využití solárních kolektorů také na vytápění.

Jakým způsobem je kolektor na střeše upevněn?

Trubicové Potrubní kolektory jsou upevněny na střechu speciálními střešními háky nebo plošně (úzkoprofilové stojany, úchyty, podstavce) postaveny.

Solární vakuové trubicové kolektory

kód kolektoru

účinná oblast

výška

šířka

tloušťka

Cena

m2

mm

mm

mm

(bez DPH)

C01-15

1,44

2 004

1 145

135

9 450,-

C01-20

1,92

2 004

1 520

135

12 600,-

C01-25

2,4

2 004

1 895

135

15 750,-

C01-30

2,88

2 004

2 332

135

18 900,-

Solární vakuové balkónové kolektory

Kód kolektoru

Účinná oblast

výška

šířka

tloušťka

Cena

m2

mm

mm

mm

(bez DPH)

CB01-20

0,96

1 002

1 145

135

9 500,-

CB01-25

1,2

1 002

1 145

135

11 500,-

CB01-30

1,44

1 002

1 145

135

13 500,-

 

 

Dotace na solární systémy

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energieSeznam měst a ulic, které jsou napojené na centrální zásobování teplem z využívající obnovitelné zdroje, naleznete zde.

Zelená linka